In 1992 zijn wij, Wily en Claudy verhuist vanuit Ulft naar Geesteren en hebben daar melkveebedrijf ‘Uenk’ overgenomen van de familie Langeler. In de loop der jaren hebben wij het bedrijf langzaam uitgebreid. In 2002 hebben wij de ligboxenstal uitgebreid en 2 jaar later is de melkstal aangepast er wordt nu gemolken in een twee maal acht 60 graden melkstal.
Hetzelfde jaar zijn we ook begonnen met het inkruisen van het ras Fleckvieh op onze Holstein koeien. We willen op ons bedrijf een koe hebben die goed voor zichzelf en de boer zorgt. Fleckvieh is een koeienras uit Beieren. Ze hebben zeer sterk beenwerk en gaan zeer effectief met voedsel om.
Een paar jaar later was het de bedoeling om de ligboxenstal nog een keer uit te breiden maar doordat een buurman stopte met boeren hebben wij de kans gekregen om de grond van de buurman te kopen. Hier hebben wij voorrang aan gegeven en de bouw uitgesteld.

December 2013/ Januari 2014
De uitbreiding van de ligboxenstal bleef toch een wens en omdat Dennis (onze zoon) interesse heeft om het bedrijf later voort te zetten hebben wij in 2013 besloten om toch de ligboxenstal uit te breiden met 78 ligplaatsen. Om deze stal te realiseren moest de werktuigenloods gesloopt worden en op een andere plaats weer nieuw gebouwd worden. De bouw van de werktuigenloods is in december 2013 begonnen.

Maart 2014
Begin deze maand hebben we onze oude loods gesloopt. Op deze plaats zal de nieuwe ligboxstal komen met 78 ligplaatsen. Wij zijn begonnen met het uitgraven voor de fundering. De bouwput is 40 bij 20 meter en zo’n 2,80 meter diep. Eind maart is het beton gestort.

April – mei 2014
De putten zijn uitgegraven en de putvloeren worden gestort, waarna de muren ook gestort worden. Dit alles gebeurd in veertien dagen tijd. Nadat de putvloeren en wanden gestort zijn worden de roosterplaten gelegd en daarna de voergang gestort Nadat de spanten waren gezet en de wanden geplaatst kon het water uit de putten worden gepompt en met de stalinrichting worden begonnen. De stalinrichting is in eigen beheer gebeurd en september 2014 was de stal gereed en konden de koeien hun nieuwe onderkomen bewonderen. In de herfst en winter van 2014 werd er hard gewerkt aan de erfverharding. En dit ging in 2015 verder met het aanleggen van onze nieuwe uitrit en het aanleggen van een nieuwe siloplaat. Dit alles is net op tijd klaar zodat de siloplaat direct gebruikt kan worden. De nieuwe stal bevalt goed al heeft de mestrobot nog weleens een storing, maar de koeien hebben het zeer goed naar hun zin.
In de herfst van 2015 is het kalverpleintje aangelegd en tegelijkertijd ook onze kalverstraat zodat de mensen via de kalverstraat bij de kalfjes kunnen kijken. De bouw van de nieuwe stal en alles wat erom heen gebeurd is heeft heel veel inzet van ons allen gevraagd. Nu, februari 2016 zijn we bezig met het onderhoud van de machines zodat deze weer een seizoen lang hun werk weer kunnen doen.

Op deze pagina houden wij uw op de hoogte van de vorderingen van de bouw op ons melkveebedrijf.